Missie

Maatschap Sterk-R is een samenwerkingsverband van diverse specialisten en hebben affiniteit met het implementeren van een Gecombineerde Leefstijl Interventie voor diverse (kwetsbare) doelgroepen.

Sterk-R streeft ernaar dat de aangesloten disciplines kwalitatief hoogwaardige zorg leveren aan mensen van alle leeftijden met een aandoening en/of de gevolgen hiervan in alle fasen van deze aandoening of preventie daarvan.

De zorg wordt conform protocollen (uniformiteit) op transparante en practice based wijze verleend. De zorgverlening kenmerkt zich door aandacht voor kwaliteit, respect en klantgerichtheid (zorg op maat). Daarbij kent iedere discipline zijn eigen mogelijkheden en grenzen.

De kwaliteit binnen Sterk-R wordt gewaarborgd door eisen te stellen aan ervaring, deskundigheid en praktijkvoering van de netwerkleden. Sterk-R ziet samenwerking onderling, maar ook met samenwerkingspartners (niet alleen binnen de zorgketen) als onmisbaar om een goede kwaliteit te kunnen leveren. Een goede (interne en externe) samenwerking met korte lijnen draagt bij aan het feit dat de doelgroep de juiste behandeling door de juiste behandelaar op de juiste plaats krijgt.

Leden van Sterk-R delen onderling actief hun kennis en kunde.


Visie

 

•   Sterk-R wil hét door alle belanghebbenden erkende netwerk zijn voor het aanbieden van een Gecombineerde Leefstijl Interventie aan mensen met een aandoening, de preventie en/of de gevolgen hiervan, in de gemeente Heusden. Dit wil het netwerk bereiken door voortdurend te werken aan kwaliteitsverbetering, waarbij gebruik wordt gemaakt van de nieuwste ontwikkelingen en inzichten.

•   Door deze kwaliteitsborging is Sterk-R de aangewezen instantie om deze zorg te verlenen. Het netwerk streeft er daarom ook naar aangemerkt te worden door de zorgverzekeraar als voorkeursbehandelaar voor de fysiotherapeutische zorg voor deze doelgroepen.

•   Er is naamsbekendheid van Sterk-R binnen de gemeente Heusden bij zowel de doelgroep, hun verwijzers als andere zorg en sport aanbieders.

•   Sterk-R heeft een duidelijke structuur en levert een actieve bijdrage aan het opzetten en onderhouden van een dekkend netwerk in de gemeente Heusden.