HÈT ADRES VOOR BEGELEIDING NAAR EEN GEZONDE LEEFSTIJL.

ONS CONCEPT:

  • Inventarisatie: Samen met U gaan wij na waar de mogelijkheden liggen om tot een gezonde leefstijl te komen. Daarbij komen zowel lichamelijke (on)mogelijkheden als gezonde voeding aan de orde.
  • Beweegplan: Samen met u gaan we na wat u aan advies / begeleiding / of behandeling nodig heeft om tot een gezond beweegplan te komen.
  • Aan de slag: In kleine groepjes wordt met afgestemde beweegvormen gewerkt aan conditie en kracht, afgestemd op uw eigen mogelijkheden.
  • Sporten: Streven is om de Nationale Norm voor Gezond Bewegen te halen EN vol te houden. Wij hebben contacten met veel sportaanbieders in de gemeente waar u onder deskundige begeleiding op een gezellige ontspannen manier door kunt blijven sporten.

 

testje heeft intensieve samenwerkingsafspraken met “Voedings Adviesbureau de Langstraat “, stichting “de Schroef”, Wandelcentrum Midden Brabant, andere aanbieders van (para)medische diensten en sportaanbieders.